Användarvillkor

Villkor omnämnda på denna sida styr användandet av webbtjänsten fitnesskollen.se, som tillhandahålls av domänägare till fitnesskollen.se, nedan benämnt som ”fitnesskollen”. Genom att använda webbtjänsten fitnesskollen.se godkänner och accepterar användaren dessa villkor och regler. Om användaren inte godkänner villkoren och reglerna på denna sida ska denne på eget bevåg upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.

1. Allmänna regler om skyddat innehåll

Allt material på webbplatsen tillhör fitnesskollen, dess underleverantörer och licensgivare, eller angivna träningsalternativ. Allt material och innehåll på webbplatsen är upphovsrättsskyddat och genom annan skyddslagstiftning inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera från fitnesskollen utan skriftlig tillstånd från fitnesskollen. För eget personligt, icke kommersiellt, bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.

2. Förmedlning av träningsmedleskap

Fitnesskollen är förmedlare träningsmedlemskap. Du kan använda Fitnesskollen för att jämföra olika träningscenter såsom gym, CrossFit boxar, yogastudios och kampsportsklubbar. När du hittat ett träningscenter som passar dig kan du beställa ett träningskort från aktuellt träningscenter beroende på utbud. Medlemskap som kan beställas från Fitnesskollen är t.ex. årskort, terminskort, klippkort, engångspass m.m.

Alla träningsmedlemskap som du köper genom Fitnesskollen omfattas av Distans och Hemförsäljningslagen och det är viktigt att du tar del av nedanstående information för att hjälpa dig att fatta ett väl grundat beslut innan du ingår ditt träningsavtal.

3. Kostnadsfria tjänster

Fitnesskollen erbjuder dig som motionär möjlighet att jämföra vad olika träningsalternativ skulle kosta dig, och du kan låta Fitnesskollen förmedla åt dig det alternativ du väljer. För en sådan förmedling erlägger du inga avgifter alls till oss på Fitnesskollen.

4. Prisgaranti

Om du köper ett träningsmedlemskap via Fitnesskollen betalar du samma pris som om du vänder dig direkt till det aktuella träningscenter. Vissa undantag kan förkomma men då är detta förtydligat i köpprocessen och oftast handlar det om rabatterade priser. Priserna Fitnesskollen.se tillhandahåller på hemsidan är preliminära tills de bekräftats av träningscentret. Fitnesskollen.se reserverar sig för eventuella felskrivningar 

5. Bindande beställning

Observera att din beställning är bindande. När du gör din beställning hos Fitnesskollen.se har du således förbundit dig till att utföra köpet hos aktuellt träningscenter. 

6. Cookies

Fitnesskollen.se innehåller cookies. Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Cookien kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. Om användaren inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare att inte acceptera detta eller välja att inte använda fitnesskollen:s webbplats.

7. Ångerrätt

Enligt Distans och Hemförsäljningslagen har du ångerrätt på ditt köp i 14 dagar för alla köp som sker uteslutande på distans och i egenskap av privatperson. Ångerrätten omfattar ej avtal som ingås av juridisk person. Om du använder dig av ångerrätten har Fitnesskollen och aktuellt träningscenter rätt att ta betalt för tiden som du var aktiv medlem. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du Fitnesskollen via e-post till info@fitnesskollen.se.

8. Köpet av medlemskap

Hos de träningscenter vi samarbetar kan du teckna träningsmedlemskap genom att klicka "gå vidare". Du kommer då till en beställningsruta där du fyller i alla nödvändiga uppgifter för att ett medlemsavtal ska bli giltigt. När du klickar "slutför köp" så skickas dina uppgifter till träningscentret som registrerar köpet i sina system. Du utför sedan betalningen direkt till aktuellt träningscenter på plats i deras reception eller enligt andra betalningsanvisningar. De personuppgifter som du delger Fitnesskollen kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:24). 

9. Efter att du köpt ett medlemskap

Fitnesskollen skickar alltid en bekräftelse på ditt köp när du köper ett medlemskap via oss. Uppgifterna i bekräftelsen som kommer från Fitnesskollen visar de avtalsgrundande uppgifterna för medlemskapet. Om någon av uppgifterna inte stämmer ska du kontakta oss snarast. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan ett ingånget medlemskap bli ogiltigt.

För specifika medlemsvillkor i ditt medlemskap hänvisar vi dig till det träningscenter och de medlemsvillkor som du får från det träningscenter du köper medlemskapet ifrån. Särskilda krav kan finnas för att ditt medlemskap ska vara fullt gällande. När du slutfört köpet från Fitnesskollen räknas medlemskapet som giltig från det startdatum som anges i bekräftelsen, även om du inte hunnit få alla handlingar från det aktuella träningscentret. Du har alltså förbundit dig till köp trots att du inte betalat för det ännu.

10. Uppsägning av träningsavtal

Fitnesskollen kan ej säga upp aktiva medlemsavtal på köparens begäran. Fitnesskollen arbetar för närvarande inte med fullmakt, om inte särskilt erbjudande om detta givits, skriftligen (ej epost) undertecknats samt skriftligen (ej epost) beviljats. Om du vill säga upp ditt medlemskap måste du själv säga upp det hos aktuellt träningscenter.

11. Ansvarsfrihet

Observera att Fitnesskollen.se inte är avtalspart avseende fullgörandet av tjänsten och står utanför eventuella överenskommelser som ingås mellan kund och aktuellt träningscenter och tar därför inget ansvar för eventuella tvister som kan uppstå dem emellan. För de fall aktuellt träningscenter upphör sin verksamhet eller på annat sett inte fullgör sina skyldigheter som träningscenter har Fitensskollen.se inga skyldigheter att tillhandahålla den beställda tjänsten eller återbetala dig för beställd produkt. Eventuella krav riktas mot aktuellt träningscenter. Du som kund ansvarar själv för att läsa och godkänna de medlemsvillkor som aktuellt träningscenter har. 

12. Klagomål

Om du har klagomål på förmedlingen av medlemskap har du möjlighet att inkomma med detta via mail: info@fitnesskollen.se, eller via post enligt adress under Kontakt. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut. 

12. Tvister

Vid en tvist mellan Fitnesskollen och en kund har du som kund även möjlighet att kostnadsfritt få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten. Observera att tvister mellan Fitnesskollen och kunden endast kan uppstå gällande förmedlingen av träningskort. Tvister rörande betalningen eller händelser under medlemstiden ansvara aktuellt träningscenter för.